Helsinki Cardin käyttöehdot

Seuraavat käyttöehdot sääntelevät sopimussuhdetta Helsinki Cardin haltijan ja Strömma Finland Oy Ab:n välillä. Ostamalla Helsinki Cardin asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot.

Helsinki Cardin haltija hyväksyy, että nähtävyyksiin tutustuessaan hän on vain kyseessä olevan nähtävyyden järjestäjän sopimusosapuoli.

Nämä käyttöehdot sääntelevät vain Helsinki Cardiin liittyvää Strömma Finland Oy Ab:n ja Helsinki Cardin haltijan välistä suhdetta, ja ne liittyvät vain Helsinki Cardiin.

Helsinki Cardissa oleviin nähtävyyksiin viitataan tästä eteenpäin Helsinki Cardin sopimusosapuolina.

1. Helsinki Card

Helsinki Card on monikäyttöinen kortti, jonka QR-koodin ansiosta käyttäjä voi kertaluonteista maksua vastaan päästä kerran ilmaiseksi sisään kuhunkin Helsinki Cardin verkkosivustolla mainittuun nähtävyyteen. Kortti on valinnan mukaan voimassa yhden, kaksi tai kolme peräkkäistä päivää.

2. Kortinhaltija

Kortinhaltija on henkilö, jolle Helsinki Card -etukortti on myönnetty. Kortinhaltijan on merkittävä kortin ensimmäinen käyttöpäivä Helsinki Cardin kääntöpuolelle. Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää muille ilman Helsinki Cardin kirjallista lupaa.

3. Kortinhaltijan oikeudet ja velvollisuudet

Helsinki Cardiin on lisättävä päiväys, muuten se ei ole voimassa. Kortinhaltija voi itse lisätä päivämäärän kortin takapuolelle.

Kortinhaltija voi käyttää palveluja Helsinki Cardin verkkosivustolla luetellulla tavalla Helsinki Cardin voimassaoloaikana. Asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen käyttämättömistä tai ei-kulutetuista palveluista tai nähtävyyksistä, jotka suljettiin kortin voimassaoloaikana. Kortinhaltijalla on velvollisuus säilyttää Helsinki Cardiaan huolellisesti. Varausta koskevissa valitustapauksissa asiakkaan on oltava suoraan yhteydessä Destination Helsinkiin.

4. Vastuuvapauslauseke

Strömma Finland Oy Ab ei ole vastuussa mistään yksittäisten sopimusosapuolten puutteista, vahingoista, menetyksistä tai palvelujen toimittamattomuudesta. Kaikki valitukset ja vaatimukset, joita kortinhaltijalla voi olla sopimusosapuolten palvelujen käytön suhteen, voidaan näin ollen nostaa vain Strömma Finland Oy Ab:n asiaankuuluvaa sopimusosapuolta vastaan. Tässä tapauksessa Strömma Finland Oy Ab:n vastaavan sopimusosapuolen käyttöehdot ovat voimassa. Destination Helsinki ei ole vastuussa valituksista, jotka syntyvät kortinhaltijan sopimusosapuolen luona vierailun aikana.

5. Voimassaoloaika

Helsinki Card on voimassa yhden, kaksi tai kolme peräkkäistä päivää sovitulla tavalla. Tämä sovittu voimassaoloaika painetaan Helsinki Cardiin. Helsinki Card on lunastettava vuoden kuluessa ostosta tai korttiin painetun voimassaoloajan puitteissa. Tämän ajan jälkeen kortti ei enää ole voimassa. Jos Helsinki Cardin ja nähtävyyden järjestäjän sopimusosapuolen välinen sopimus päättyy, Helsinki Card ei enää ole voimassa kyseisessä nähtävyydessä.

6. Kortin katoaminen

Jos Helsinki Card katoaa tai sitä ei käytetä, Destination Helsingille on kerrottava asiasta välittömästi. Kadonneita tai varastettuja kortteja ei korvata eikä hyvitetä. Helsinki Card ei sisällä paluumahdollisuutta nähtävyyteen.

7. Distance and Doorstep Sales Act

Strömma Finland Oy Ab noudattaa etä- ja kotimyynnistä annettua asetusta, mikä tarkoittaa, että sinulla on oikeus peruuttaa ostosi 14 päivän sisällä ostosta. Jos kadut ostoasi, sinun on otettava yhteyttä Destination Helsinkiin puhelimitse tai sähköpostitse 14 päivän kuluessa. Tämän jälkeen kortti lähetetään takaisin Destination Helsinkiin alla olevaan osoitteeseen. Asiakas on vastuussa paluupostituksesta ja kaikista lisäkustannuksista. Oston hinta palautetaan, kun kortit toimitetaan Destination Helsinkiin.

Osoite:
Strömma Finland Oy Ab, Unioninkatu 18, FI-00130 Helsinki, Finland8. 

8. Yksityisyys ja tietosuoja

Strömma Finland Oy Ab käsittelee vastaanottamiaan kortinhaltijan henkilötietoja (ja erityisesti seuraavia tietoja: koko nimi, osoite ja vastaanotettujen palveluiden tyyppi, aika ja laajuus), joita kutsutaan tästä eteenpäin tiedoiksi, sekä Helsinki Cardin käytön aikana saamiaan tietoja. Ostamalla Helsinki Cardin kortinhaltija suostuu siihen, että Helsinki Card ja sen sopimuskumppanit voivat käyttää tietoja turismiin liittyvissä arvioinneissa sekä Helsinki Cardin kehittämisessä ja parantamisessa. Kortinhaltija voi milloin tahansa perua lupansa antamatta mitään syytä ottamalla yhteyttä Helsinki Cardin myyjään. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on kiellettyä.

9. Muuta

Lisäsopimukset ovat voimassa vain kirjallisina.

10. Verkko-ostosten erikoisehdot

Kohdat 1–10 pätevät myös verkko-ostoihin.  Niiden lisäksi seuraavia lisäehtoja sovelletaan:

10.1.) helsinkipass.com-sivuston tarkoituksena on myydä Helsinki Card -etukortteja.

10.2.) Verkko-ostos voidaan tehdä vain voimassaolevalla luotto- tai pankkikortilla.

10.3.) Ostoissa tai kyselyissä tarvittavia tietoja, kuten nimeä, puhelinnumeroa, faksinumeroa ja sähköpostiosoitetta tullaan käyttämään vain yllä mainittuihin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

10.4.) Sinulla on oikeus peruuttaa Helsinki Cardin tilauksesi 30 päivän kuluessa verkkotilauksen loppuun saattamisesta (Peruutusaika).

Kortin peruuttamiseksi sinun on otettava meihin yhteyttä sähköpostitse (sales@stromma.fi) peruutusajan kuluessa.

Jos peruutat tilauksesi peruutusajan kuluessa, sinun on palautettava Helsinki Card ja mahdolliset matkakortit osoitteeseen Strömma Finland Oy Ab, Unioninkatu 18, FI-00130 Helsinki, Finland päivän kuluessa.

Oston hinta palautetaan, kun kortit toimitetaan Strömma Finland Oy Ab:lle.

Sinä olet vastuussa Helsinki Cardin ja muun matkakortin palautuskustannuksista.

Sinulla ei ole oikeutta peruuttaa Helsinki Cardia peruutusajan kuluessa, mikäli olet aktivoinut Helsinki Cardin ja/tai mahdollisen Helsinki Region Card -seutukortin.

Julkaisijat pidättävät kaikki Helsinki Card -kortin nimen tekijänoikeudet lain ja yleisten oikeussääntöjen nojalla.

Yhtiön rekisteröity nimi: Leisure Pass Group Limited | Kaupparekisterinumero: 3497724  

Rekisteröintipaikka: England & Wales | Rekisteröity kotipaikka: 25 Soho Square, London, W1D 3QR, UK